ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Využitím kontaktního formuláře na webu www.mcpraha.org, jehož provozovatelem je  Sahadža jóga z.s. Kožíškova 511, 250 82 Úvaly, souhlasíte s poskytnutím následujících osobních údajů:

·        Jméno

·        Emailová adresa

Poskytnutí těchto údajů je nezbytně nutné pro odeslání Vašeho dotazu.

K čemu budeme Vaše údaje zpracovávat?

V první řadě pro zodpovězení  Vašeho dotazu, který nám prostřednictvím online formuláře zašlete. Poté, pokud se rozhodnete zapojit do našich meditačních kurzů, budeme Vaše údaje používat pro informování o začátku kurzu, případně dalších organizačních věcí jako je zasílání materiálů, na které se odkazuje na jednotlivých lekcích, pozvánky na akce pořádané v našem meditačním centru v rámci kurzů. V těchto případech nejde o obchodní sdělení a není proto nutný Váš souhlas s jejich odběrem, ovšem máte právo se kdykoli z odběru takových zpráv odhlásit, a to odpovědí na přijatý email a uvedením předmětu „nezasílat“.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?

1 rok od přijetí Vašeho prvního dotazu případně po celou dobu Vaší přímé účasti na našich kurzech.

Ochrana osobních údajů:

Sahadža jóga z. s. využívá pro zprostředkování komunikace emailového klienta společnosti Seznam.cz, kam přímo chodí Vaše odeslané dotazy. Přístup do schránky je zabezpečen heslem a přístup do něj mají pouze oprávněné osoby. Společnost Sahadža jóga z. s. se zavazuje neposkytovat Vaše údaje žádným třetím osobám.

Cookies

Používáme Cookies třetích stran, abychom mohli anonymně analyzovat výkonnost stránek. Vaše identita není těmto stranám zpravidla známa (za předpokladu, že nejste současně registrovaným uživatelem takové třetí strany, např. Google).

V nastavení prohlížeče můžete zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

Vaše práva:

Následující práva můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře:

Právo na přístup k Vašim údajům – můžete si kdykoli vyžádat od nás informaci, jaké údaje o Vás vedeme.

Právo na opravu – můžete nás kdykoli informovat o tom, že si přejete změnit údaje, které o Vás evidujeme.

Právo na výmaz/být zapomenut – na Vaši žádost odstraníme z evidence Vaše údaje i před uplynutím 1 roku od Vašeho prvního  zaslání dotazu. To ovšem neplatí, pokud Vaše údaje potřebujeme pro řádné plnění náplně meditačního kurzu – tedy pokud a dokud se ho budete aktivně účastnit.

Právo na přenositelnost údajů – Vaše údaje na Vaši žádost předáme jinému Správci údajů

Právo vznést námitku – proti zpracování dat můžete vznést námitku.